Input:

Zmluva o výpožičke

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.6 Zmluva o výpožičke

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o výpožičke

uzavretá medzi

............................... (meno a priezvisko)

a

............................... (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(meno a priezvisko)   trvale bytom: .......................................................    
   nar.: ....................................................................    
   rodné číslo: .........................................................číslo občianskeho preukazu: ....................................    
   ďalej ako „ požičiavateľ“   

a

1.2........................(meno a priezvisko)   trvale bytom: .......................................................    
   nar.: ....................................................................    

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: