Input:

Zmluva o spolupráci

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.14.1 Zmluva o spolupráci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Zmluva o spolupráci

uzavretá medzi

.......................................(obchodné meno)

a

...........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1 ....................... (obchodné meno)

so sídlom: ..........................................................

IČO: ..................................

DIČ:................................

IČ DPH: ...........................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................

koná v mene/za........................, konateľ/prokurista

ďalej ako

„poskytovateľ“

a

1.2 ....................... (obchodné meno)

so sídlom: ..........................................................

IČO: ..................................

DIČ:...................................

IČ DPH:


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: