Input:

Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku na určený počet prepráv

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.1 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku na určený počet prepráv

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku na určený počet prepráv

................ (obchodné meno)

a

................... (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)    so sídlom: ...........................................................    
   IČO: .................................................................... DIČ: .....  IČ DPH ...  
   zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. .........    
   v mene koná/za koná (štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec    
   ďalej ako „prevádzkovateľ”    

a

1.2 ........................(meno a priezvisko)    bytom ..........................................., nar. ..............    

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: