Input:

Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy

21.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.11 Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy

uzavretá podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov medzi

........................(obchodné meno)  so sídlom: ...........................................................  
 IČO: ....................................................................  
 Bankové spojenie IBAN SK ........v peňažnom ústave...družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................  
 .....v mene koná člen/členovia predstavenstva  
 ďalej len „prenajímateľ”  
........................(meno a priezvisko)  trvalo bytom: .......................................................  
 nar.: ....................................................................  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: