Input:

Zmluva o nájme časti pozemku na umiestnenie reklamných plôch

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.1 Zmluva o nájme časti pozemku na umiestnenie reklamných plôch

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o nájme časti pozemku na umiestnenie reklamných plôch

uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1. ........................ (obchodné meno)    so sídlom: ...........................................    
   IČO: .......................................................DIČ:.........................................................IČ DPH:...................................................    
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .............................., oddiel: ................., vložka č. .................    
   v mene koná/za koná –meno priezvisko, funkcia, konateľ/prokurista/splnomocnenec    

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: