Input:

Zmluva o nájme bytu

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7 Zmluvy o nájme

3.3.7.1 Zmluva o nájme bytu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o nájme bytu

uzatvorená medzi

................................ (meno a priezvisko)

a

.................................. (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany


1.1 ..............................(meno a priezvisko)
 

trvalo bytom: ..........................................................  
 
nar. : .......................................................................  
 
rodné číslo : ............................................................

číslo OP:  
 
ďalej len „prenajímateľ”
 

a


1.2 ..............................(meno a priezvisko)
 

trvalo bytom: ..........................................................  
 
nar. : .......................................................................  
 
rodné číslo : ............................................................

číslo OP:  
 
ďalej len „nájomca”

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: