Input:

Žiadosť o vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

22.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.11 Žiadosť o vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


Meno a adresa...........................................

alebo hlavičkový papier spoločnosti

Okresný súd.....................................................Adresa súdu .......................................Číslo konania spisová značka....................................     

V ..............., ......................

Vec: Žiadosť o vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

Vážený súd,

v právnej veci vedenej na Okresnom súde............


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: