Input:

Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty

16.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.4 Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty 

Daňový úrad ..................................

ŽIADOSŤ 

...................................................... (meno, adresa, r. č., prípadne IČO daňového subjektu) o odpustenie zmeškanej lehoty podľa § 13 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Správca dane mi prípisom zo dňa ..................... určil lehotu na predloženie dôkazov ..................

.......................... (konkrétne uviesť) do dňa ............................

Úkon určený mi daňovým úradom som vykonal dňom ........................., teda až po uplynutí lehoty určenej mi správcom dane. Dôvody zmeškania lehoty odpadli už dňom ......................., takže žiadosť o odpustenie lehoty podávam v lehote určenej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: