Input:

Zasielateľská zmluva podľa VZP

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2 Zasielateľská zmluva podľa VZP

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zasielateľská zmluva podľa VZP

uzavretá medzi

..................... (obchodné meno)

a

................... (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)    so
sídlom: ...........................................................    
   IČO: ................................................................... DIČ:..............................................  
   zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ........................., oddiel: .........., vložka č. ..........    
   v mene koná/za koná/štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupca  
   ďalej ako „zasielateľ“    

a

1.2 ........................(meno a priezvisko)    bytom ............................................., nar. ...........    

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: