Input:

Vzor žiadosti o vrátenie a prevedenie preplatku na dani z príjmov

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.6 Vzor žiadosti o vrátenie a prevedenie preplatku na dani z príjmov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Daňový úrad....................       

V................dňa..........

Vec: : Žiadosť o prevedenie a vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok .....

Podpísaný.............................(meno, priezvisko)

Rodné číslo: .........................

číslo OP:

IČO:..........................

DIČ:..........................

trvale bytom .........................

Vás v zmysle § 79 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov žiadam o prevedenie a vrátenie preplatku na dani z príjmov fyzických osôb za rok ......vo výške .... €

Daňové priznanie som podal dňa................ V daňovom priznaní som vykázal preplatok na dani z príjmov vo výške €......

Z daňového priznania vyplýva, že som platil preddavok na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: