Input:

Vzor žiadosti o vrátenie a prevedenie preplatku na dani z príjmov

14.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6 Vzor žiadosti o vrátenie a prevedenie preplatku na dani z príjmov

Stiahnuť vzor

Daňový úrad.................... 

V................dňa..........

Vec: : Žiadosť o prevedenie a vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok .....

Podpísaný.............................(meno, priezvisko)

Rodné číslo: .........................

trvale bytom .........................

Vás v zmysle § 79 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov žiadam o prevedenie a vrátenie preplatku na dani z príjmov fyzických osôb za rok ......vo výške .... €

Daňové priznanie som podal dňa................ V daňovom priznaní som preplatok na dani z príjmov vo výške €......

Z daňového priznania vyplýva, že som platil preddavok na dani nasledovne:

dňa ............. vo výške ............

dňa ............. vo výške ............

dňa ............. vo výške ............

takže som celkove zaplatil na dani z príjmov sumu € ............. .Moja daňová povinnosť za rok......... bola ...............€ .

Z uvedeného vyplýva môj preplatok na dani z príjmov vo výške ....... €, ktorý žiadam vrátiť na môj účet v Slovenskej sporiteľni, a.s. pobočka ................číslo účtu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: