Input:

Upozornenie prenajímateľa na potrebu bezodkladného vykonania opráv v byte

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4.4 Upozornenie prenajímateľa na potrebu bezodkladného vykonania opráv v byte

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

.............................(Titl., Meno, priezvisko, prípadne obchodné meno, prenajímateľa)

.............................(Ulica, číslo domu)

.............................(Mesto)

.............................(PSČ) -adresa trvalého bydliska, prípadne sídla prenajímateľa)

DOPORUČENE


V ..........................., dňa...................    

Vec: Upozornenie na potrebu bezodkladného vykonania opráv v byte

Na základe nájomnej zmluvy, ktorú som s Vami/ Vašou spoločnosťou uzatvoril dňa ............ na dobu neurčitú, som výlučným nájomcom bytu číslo .... o výmere ..... m2, na .... nadzemnom podlaží, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ulici ............, v ................, súp. č. ........, na pozemku parc. č. .......


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: