Input:

Pracovný posudok

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.14 Pracovný posudok

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


..........................................................................................

názov a sídlo zamestnávateľa, ev. hlavičkový papier

Meno a priezvisko zamestnanca:..............

Adresa:...............

V ..............., dňa ..............

Vec: Pracovný posudok

Pán ............... nastúpil do pracovného pomeru v ............................ dňa ................. Zmluvu mal uzavretú na dobu určitú do ............ s trojmesačnou skúšobnou dobou. Následne bol pracovný pomer zmenený na dobu neurčitú a ku dňu ............... rozviazaný dohodou. Pracovný čas pána ................ bol 40 hodín týždenne.

Pán .............. nastúpil do pracovného pomeru ako absolvent univerzity .................. fakulty................ . V jeho kompetencii bolo najmä .........................................., venoval sa aj ........................ .


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: