Input:

Pracovná zmluva na kratší pracovný čas

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Pracovná zmluva na kratší pracovný čas

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Pracovná zmluva na kratší pracovný čas

medzi

.............................. (obchodné meno)

a

zamestnancom/zamestnankyňou

pánom/pani ..................

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)     so sídlom: ..........................................................     
     IČO: .......................................................................... DIČ:..............     
     spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................     
      v mene ktorej koná    
     ďalej ako „ zamestnávateľ “     
          
     a     
          

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: