Input:

Oznámenie o postúpení pohľadávky zo strany postupcu

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.13.4 Oznámenie o postúpení pohľadávky zo strany postupcu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

názov spoločnosti ...........................................

sídlo spoločnosti .............................................

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu .....

oddiel....... vložka číslo:

(alebo hlavičkový papier)

názov dlžníka ..................................................

sídlo dlžníka ....................................................

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu.........

oddiel ..... vložka číslo......

V ................................, dňa .....................

Oznámenie o postúpení pohľadávky

Vážený pán / pani...........................,

týmto Vám oznamujeme, že naša pohľadávka voči Vašej spoločnosti/voči Vám, ktorá vznikla v dôsledku neuhradenia faktúr č.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: