Input:

Dodatok k pracovnej zmluve - zmena mzdových podmienok

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.16 Dodatok k pracovnej zmluve - zmena mzdových podmienok

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Dodatok č. ........

k pracovnej zmluve zo dňa ..................

I.

Zmluvné strany

1.1. ........................(obchodné meno)     so sídlom: ...................................................     
     IČO: ...............................................................................................DIČ:......     
     spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..................., oddiel: ................., vložka č. .................     
     v mene koná štatutárny orgán /za koná prokurista/splnomocnenec     
     ďalej ako „zamestnávateľ “     
1.2. ..................(meno a priezvisko)     nar.: ................................................................................................rodné číslo:......číslo OP:.............................     

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: