Input:

Akceptačný list

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.2 Akceptačný list

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Akceptačný list

Názov a sídlo zamestnávateľa, ev. hlavičkový papier

Meno a priezvisko budúceho zamestnanca: ..............

Adresa: ...............

V ..............., dňa ..............

Akceptačný list

Vážená pani .................../ Vážený pán ................. ,

na základe Vášho úspešného absolvovania pohovoru na pracovnú pozíciu ...................... v našej spoločnosti, Vám oznamujeme, že Vás prijmeme do pracovného pomeru s nástupom od ...................... . Po nástupe do pracovného pomeru s vami uzavrieme pracovnú zmluvu, v ktorej máte zabezpečený dohodnutý nástupný plat .... eur.

V prípade, ak by vznikla na Vašej strane prekážka, ktorá by Vám zabránila v nástupe do pracovného pomeru, prosím informujte nás o tejto situácii čo najskôr.

S pozdravom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: