Input:

455/1991 Zb., Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení účinnom k 19.2.2021

Prístup do tejto časti majú iba

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: